Téma: trénink paměti

99 her pro trénink mozku u seniorů /
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti /
110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci /