Autor: Smith, Wilbur A., 1933-

Andělé pláčí /
Pobřeží v plamenech /
Orel v oblacích /
Síla meče /
Čas zemřít /
Leopard loví v temnotách /
Tvrdší než diamant /
Triumf slunce /
Nářek vlků /
Nad propastí /
Hromobití /
Nenasytný jako moře /
Zlatokopové /
Dravec /
Ptačí vodopády /
Říše kamenného sokola /
Čas zemřít /
Běsnící spravedlnost /
Zlatá liška /
Modrý horizont /