Autor: Pittnerová, Vlasta, 1858-1926

Rokem a životem /
Řízením Božím /
Ve svatební noci /
Čí vinou /
Na gruntech /
Srdce mluví /
O chudých a bohatých /
Tři dcery : Obraz ze života lidu v žďárských horách /
Cesty ke štěstí /
Panímámy /
Úředničtí sirotkové /
Ze Žďárských vrchů /
Paničky /
Na rychtě /
Na rychtě /
Eva a Evička /
Páni od stavu /
O dřevěném chlebě /
Síla vášně /
Barbora harfenice /